Pizza-Service hecht groot belang aan het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Hieronder geven we u een overzicht van de verwerking van uw gegevens bij het bezoeken van onze website alsmede het plaatsen van een bestelling via de website.

Met het gebruiken van onze website stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens door Pizza-Service.

Pizza-Service is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en houdt zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

WANNEER, WAAROM EN HOE WE UW GEGEVENS VERZAMELEN

Om u onze diensten te kunnen aanbieden en leveren moeten wij diverse persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en soms ook delen. Persoonsgegevens zijn gegevens waaruit wij direct of indirect kunnen afleiden wie u bent, zoals uw voornaam en achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, locatiegegevens of e-mailadres.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT

Als u onze website opent om inspiratie op te doen voor een volgende bestelling, maar zich niet registreert, of wanneer u als gast iets bestelt, dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Gegevenscategorie Beschrijving
Informatie over uw apparaat Apparaat-ID, besturingssysteem en de versie daarvan, of andere identificerende kenmerken van het apparaat
Verbindingsgegevens Tijd, datum en tijdsduur van het gebruik van de website, herkomst, IP-adres en andere protocolgegevens

Deze informatie wordt verzameld om u de website die u bezoekt te tonen. Wij beperken ons tot het absoluut noodzakelijke, om ervoor te zorgen dat we voldoen aan het beginsel van gegevensminimalisering, dat bij de verwerking van persoonsgegevens geldt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT EN ZICH REGISTREERT

Zoals gezegd volgen wij het principe van gegevensminimalisering. Hoe minder informatie, hoe beter. Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken we uitsluitend voor een aantal duidelijk omschreven doeleinden. Als u niet alleen onze website bezoekt, maar ook inlogt, bijvoorbeeld om uw eerdere bestellingen te bekijken, dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

Categorieën gegevens Toelichting
Toegangsgegevens Gebruikersnaam, gebruikers-ID, wachtwoord
Informatie over uw apparaat Apparaat-ID, besturingssysteem en de versie daarvan, of andere identificerende kenmerken van het apparaat
Verbindingsgegevens Tijd, datum en tijdsduur van het gebruik van de website, herkomst, IP-adres en andere protocolgegevens
Communicatiegegevens Commentaren, beoordelingen of feedback, communicatiegegevens (bv. e-mailcommunicatie)
Overige informatie Gegevens die u ons vrijwillig levert terwijl u de website of app gebruikt of daarmee samenhangende activiteiten uitvoert, maar ook gegevens uit andere bronnen zoals social media of andere (openbare) databases (bv. gebruikers-ID’s van andere platforms)

Als u ons persoonsgegevens van iemand anders doorgeeft, moet u vooraf zorgen dat die persoon u daar toestemming voor geeft. U moet de betreffende personen in dit soort gevallen informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens volgens ons privacybeleid verwerken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT, ZICH REGISTREERT EN IETS BESTELT

Naarmate u meer informatie verstrekt worden meer gegevens verzameld. De velden die u in ieder geval moet invullen voor de verwerking van uw bestelling zijn als verplicht gemarkeerd. Zonder deze informatie kunnen we uw bestellingen niet verwerken. Bij alle andere velden, d.w.z. die niet als verplicht zijn gemarkeerd, kunt u kiezen of u ons de informatie geeft. Als u ons deze informatie vrijwillig heeft, helpt u ons om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Maar het weglaten van deze informatie heeft geen nadelige gevolgen voor u. Hoeveel gegevens wij daadwerkelijk verzamelen, is hier afhankelijk van de informatie die u ons levert, maar het gaat om:

Categorieën gegevens Toelichting
Toegangsgegevens Gebruikersnaam, gebruikers-ID, wachtwoord
Accountgegevens (deze zijn noodzakelijk voor bezorgservices) Voornaam, achternaam, bedrijf (optioneel), adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
Communicatiegegevens Commentaren, beoordelingen of feedback, communicatiegegevens (bv. e-mailcommunicatie)
Verbindingsgegevens Tijd, datum en tijdsduur van het gebruik van de website, herkomst, het bijbehorende IP-adres en andere protocolgegevens
Informatie over uw apparaat Apparaat-ID, besturingssysteem en de versie daarvan of andere identificerende kenmerken van het apparaat, locatiegegevens.
Bestelinformatie Bestelhistorie
Overige informatie Gegevens die u ons vrijwillig levert terwijl u de website of app gebruikt of daarmee samenhangende activiteiten uitvoert

UITDRUKKELIJK OMSCHREVEN DOELEINDEN EN WETTELIJKE GRONDSLAGEN

Zoals we u hierboven al verteld hebben, verzamelen we uw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is en het doel rechtmatig en vooraf uitdrukkelijk omschreven is. De informatie tussen (haakjes) is de wettelijke grondslag waarop we de betreffende verwerking baseren. Hieronder ziet u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en wat de wettelijke grondslag daarvoor is:

Doel Waarom wij de gegevens met dit doel verwerken
Klantenservice Wanneer u contact met onze klantenservice opneemt om informatie te vragen of een klacht te uiten, slaan wij de informatie die u ons geeft op. Denk bijvoorbeeld aan de reden waarom u contact opneemt, welke bestelling u niet bevallen is of bij welke bezorging iets ontbrak. Afhankelijk van de reden waarom u contact opneemt, kunnen verschillende persoonsgegevens worden verzameld. Omdat wij onze dienstverlening aan u willen verbeteren, slaan wij het gesprek in uw account op. Op deze manier kunnen we uw vragen sneller en beter beantwoorden.

Categorieën persoonsgegevens

accountgegevens
toegangsgegevens
communicatiegegevens
overige informatie

Wettelijke grondslag:
Onze verplichtingen rond uw bestelling uit te voeren en u het eten te bezorgen (uitvoering van een overeenkomst).

Maar we hebben ook een zakelijk belang om u een optimale ervaring te bieden bij het bestellen van maaltijden (gerechtvaardigd belang).

Het bestel- en bezorgproces Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, starten op de achtergrond een aantal processen. Wij koppelen uw bestelling aan uw account, voor zover u een geregistreerde klant bent en geen gast. Wij sturen uw bestelling naar het betreffende restaurant en controleren of de bestelling bij u is bezorgd.

Categorieën persoonsgegevens:

toegangsgegevens
accountgegevens
verbindingsgegevens
communicatiegegevens
apparaatinformatie
bestelinformatie
overige informatie

Wettelijke grondslag:

Om een bestelling te verzorgen en restaurants waarmee wij samenwerken op de hoogte te stellen, hebben wij uw persoonsgegevens nodig (uitvoering van een overeenkomst).

Veiligheid en bescherming Wij willen u en al onze andere klanten een optimale service bieden. Helaas zijn niet alle bezoekers van onze website zo vriendelijk als u. Daarom moeten wij, om onze diensten te beschermen, persoonsgegevens verzamelen waarmee wij potentiële aanvallers kunnen identificeren. Wij registreren ook dat wij u geïnformeerd hebben over het privacybeleid. Daartoe leggen wij in uw account vast dat u de betreffende informatie heeft ontvangen en dat het privacybeleid u aangeboden is.

Categorieën persoonsgegevens

verbindingsgegevens

toegangsgegevens

Wettelijke grondslag:

Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens op een passende manier te beschermen (voldoen aan een wettelijke verplichting) en het is in ons belang om ons bedrijf te beschermen (gerechtvaardigd belang).

VERDERE VERWERKING OP BASIS VAN ONS GERECHTVAARDIGDE BELANG

Naast de doeleinden en wettelijke grondslagen verwerken we uw persoonsgegevens ook op basis van gerechtvaardigde belangen ten behoeve van het optimaal functioneren van onze website.

Verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang Toelichting
Meetgegevens Om onze dienstverlening te verbeteren verzamelen we diverse meetgegevens, die wij niet tot u of tot een profiel kunnen herleiden. Dit helpt ons bij het optimaliseren van onze advertenties.

WANNEER WIJ UW GEGEVENS VERWIJDEREN

In het algemeen verwijderen we uw gegevens nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Indien u dat wenst kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Ondanks een dergelijk verzoek moeten wij ons houden aan wettelijke bewaartermijnen voor bepaalde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens relevant voor de Belastingdienst moeten we 7 jaar bewaren. Afhankelijk van wettelijke vereisten kunnen deze speciale bewaartermijnen verschillen.

Het kan daarom gebeuren dat wij, ondanks uw verzoek om uw gegevens te verwijderen, toch bepaalde opgeslagen gegevens bewaren, omdat wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Maar in deze gevallen zorgen we ervoor dat de gegevens niet verder kunnen worden verwerkt.

WELKE DERDE PARTIJEN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS HEBBEN

Wij geven u gegevens nooit aan onbevoegde derde partijen door. Maar als onderdeel van ons werk maken we gebruik van een select aantal dienstverleners. Alle gegevensontvangers moeten aan de wettelijke eisen voor gegevensbescherming voldoen en moeten het niveau van hun gegevensbescherming op een passende manier aantonen.

In het volgende onderdeel willen we u op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren over al onze gegevensontvangers en de redenen waarom zij de gegevens ontvangen.

Ontvanger van de persoonsgegevens Reden
Externe dienstverlener Wij maken voor ons bedrijf gebruik van externe dienstverleners. Zij ondersteunen onze bedrijfsactiviteiten door marketingcampagnes te evalueren en te optimaliseren, maar ook door advertenties te leveren en IT-oplossingen en –infrastructuur te bieden. Daarnaast zorgen zij voor de beveiliging van onze bedrijfsactiviteiten bijvoorbeeld door storingen op te sporen en op te lossen.

Ook maken wij gebruik van een externe payment provider voor het afwikkelen van het betaalproces bij een bestelling. Op deze website werken we samen met Omnikassa van Rabobank. Gegevens van uw betaalmiddelen worden niet door ons bewaard en krijgen wij nooit te zien.

Met vervolging belaste autoriteiten en gerechtelijke procedures Soms gedragen klanten en dienstverleners zich helaas oneerlijk en willen zij ons schade toebrengen. In deze gevallen zijn we niet alleen wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven, maar is het uiteraard ook in ons eigen belang om schade te voorkomen, onze claims geldend te maken en onterechte claims af te wijzen

NAAR WELKE LANDEN WIJ UW GEGEVENS DOORGEVEN

Wij verwerken uw gegevens hoofdzakelijk in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).

LEEFTIJD

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

INFORMATIE OVER COOKIES

Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of smartphone worden geplaatst.Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website gebruikt. We willen namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze website waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door onze website.

Dit zijn cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Wij gebruiken functionele cookies voor:

  • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
  • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
  • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
  • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
  • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen gebruiken wij voor het optimaliseren en verbeteren van onze website. De gegevens, statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google privacybeleid: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Wij gebruiken de Google Analytics cookies voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  • het bijhouden van welke browser (Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker
  • het optimaliseren van onze website

Voor het afspelen van videocontent gebuiken wij YouTube op onze website. Bij het gebruik van hiervan worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om voorkeuren bij het delen van video’s te onthouden. YouTube/Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier hebben wij geen invloed op.

Om webpagina´s te kunnen delen met anderen via social media (LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+) kunt u op onze website gebruik maken van social media buttons. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Deze cookies maken het onder andere mogelijk dat u als ingelogde gebruiker van social media bepaalde inhoud van onze website op een snelle manier kunt delen. Wij hebben geen invloed op deze cookies.

Leest u de betreffende privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Google privacybeleid
Twitter Privacy Policy
LinkedIn Privacy Policy
Facebook Privacy Policy

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer, tablet of smartphone cookies plaatsen kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. U kunt ook de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Via uw browserinstellingen kunt u ook alle cookies die in het verleden zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9 
Internet Explorer 10
Firefox
Safari
Chrome

VRAGEN EN KLACHTEN

Bij vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Suggesties ter verbetering van ons privacy beleid zijn ook van harte welkom.

Indien u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op

AUTHORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Behalve bij ons, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Vestigingsadres:

Bellamypark 10

4381 CJ Vlissingen

telefoon: 0118 – 417 727

email: info@pizza-service.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Rob van der Peijl

Telefoon: 0118 – 417 727

Email: rob@pizza-service.nl