23) Pizza Godfather

€ 10,65

23) Pizza Godfather

fromage double – pesto – chorizo – poivron – ananas